Premium Natural Powder

Premium Natural Powder (15g) ပြင့္ဖတ္ေလးမ်ားကဲ့သို႔ ႏူးညံ့ေသာ ေပါင္ဒါမွုန္႔ေလးမ်ားက မ်က္ႏွာအသားအေရကို ညီညာေခ်ာမြတ္ေစႏိုင္ျပီး အရုပ္မေလးကဲ့သို႔ လွပေစႏိုင္ပါသည္။ Colour – (02, 03) (02) အသားျဖဴသူမ်ားအတြက္,  (03) အသားညိဳသူမ်ားအတြက္ Price –...
Visit Us On Facebook